Aktualności

Zasady wolontariatu

Wolontariat Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

„BO NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ JEST CZŁOWIEK”

CWolontariat

Wolontariusz pomaga i wspiera, ale nie wyręcza. Można go poprosić, lecz należy pamiętać, że to, czym się zajmuje zależy od jego woli i dobrze jest zatem, kiedy wolontariat sprawia człowiekowi przyjemność.

Wielu z nas chce pomagać, dobrze jest nauczyć się takiej formy pomocy, która służy nam i drugiemu człowiekowi.

BW czym pomagają wolontariusze:

Towarzyszą osobom niepełnosprawnym, potrzebującym wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych, wyjściach do lekarzy, w spacerach, robieniu zakupów, wyjściach na basen, do placówek kulturalno-oświatowych. Pomagają przy spacerach z psem. Niosą pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, których osoba niepełnosprawna nie jest w stanie wykonać samodzielnie, mimo rehabilitacji lub gdy rehabilitacja nie była jeszcze możliwa. Towarzyszą podczas wyjść i spotkań Integracyjnych organizowanych przez WZINR.

JNaszym wolontariuszom oferujemy:

Profesjonalne szkolenia i warsztaty,

Wiedzę merytoryczną, dotyczącą specyfiki pracy oraz udzielania, świadczenia pomocy osobom niepełnosprawnym, a także sposobów na radzenie sobie przez nie z codziennymi ograniczeniami,

Udział w zajęciach (instruktarzu) bezwzrokowego wykonywania czynności dnia codziennego i samodzielnego poruszania się z użyciem białej laski,

możliwość uczestnictwa w warsztatach społeczno-psychologicznych pozwalających na doskonalenie własnych umiejętności i odkrywanie predyspozycji ,

wiedzę z zakresu tworzenia indywidualnych programów wsparcia osób niepełnosprawnych;

możliwość dzielenia się doświadczeniami z pracy woluntarystycznej,

szanse zapoznania się z zasadami funkcjonowania organizacji pozarządowej,

Możliwość udziału w imprezach (wyjazdach) organizowanych przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

zaświadczenia o odbytym wolontariacie, warsztatach, turnusach;

IOd wolontariuszy oczekujemy:

Utrzymywania kontaktu z Koordynatorem Wolontariatu WZINR

Informowania o swoich potrzebach, trudnościach związanych z pracą wolontarystyczną.

Obecności na spotkaniach wolontariuszy.

Wykazywania się odpowiedzialnością oraz sumiennością podczas pracy wolontarystycznej.

CKto może zostać wolontariuszem ???

Wolontariuszem w Wielkopolskim Związku Inwalidów Narządu Ruchu może zostać każdy. Wiek nie ma tu żadnego znaczenia. Liczy się chęć pomagania innym. Ważne jest jednak żeby była to osoba otwarta, łatwo nawiązująca kontakt z ludźmi i nie bojąca się nowych wyzwań. Wolontariusz powinien wiedzieć, że nie musi być dyspozycyjny 24 godziny na dobę. Pomaga w miarę wolnego czasu i możliwości, a to co robi zależy od jego woli oraz umiejętności.

ICo każdy korzystający z pomocy wolontariuszy wiedzieć powinien ???

Osoba chcąca skorzystać z pomocy wolontariusza powinna zgłosić się do Wielkoposkiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu co najmniej tydzień wcześniej i określić jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje. Informacja jest przekazywana do wszystkich wolontariuszy. Jeśli któryś z nich wyrazi chęć pomocy, osoba zainteresowana jest o tym od razu informowana. Obie strony otrzymują kontakt do siebie, jednak to osoba zainteresowana powinna umówić się z wolontariuszem. Jeśli, z jakiegoś powodu, sytuacja osoby zainteresowanej ulegnie zmianie jest zobowiązana do poinformowania o tym koordynatora . Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że uda nam się znaleźć wolontariusza w każdej sytuacji. Wszystko zależy od tego czy zgłosi się ktoś, kto będzie mógł pomóc w podanym terminie. Dlatego tak ważne jest odpowiednio wczesne zgłoszenie się do fundacji.

Koordynator WZINR pozostaje w stałym kontakcie z osobami potrzebującymi pomocy, jak i wolontariuszami, którzy im pomagają. Bardzo nam zależy na tym żeby obie strony czuły się komfortowo, a ich współpraca układała się jak najlepiej.

Wszelkie uwagi, związane z doświadczeniem ze współpracy z wolontariuszami, będą bardzo mile widziane. Może znajdzie się ktoś, kto będzie chciał o tym opowiedzieć podczas jednego ze spotkań organizowanych przez Koordynatora wolontariatu WZINR lub napisać kilka słów na naszą stronę internetową.

Zarówno osoby chcące zostać wolontariuszami, jak i skorzystać z ich pomocy zapraszamy do kontaktu z nami:

Osobą odpowiedzialną za sprawy związane z wolontariatem jest Grażyna Kierstan-Weiss

Spotkania w każdą środę od 18-19 w Centrum Jana Pawła II Przy Parafii Św. Rocha w Poznaniu

Tel. 660 955 034

e-mail: g.weisswzinr@gmail.com