Aktualności

Terminy szkoleń

Wraz z podpisaniem umowy o współpracy z Hotelem Pietrak przy realizacji projektu zostały uzgodnione ostateczne terminy przeprowadzenia szkoleń:

I BLOK SZKOLENIOWY: CZEŚĆ! Jestem Wesoły Romek! To pierwszy blok szkoleniowy na którym beneficjenci zostaną zapoznani z programem szkoleń, zasadami na nich obowiązującymi; dowiedzą się o swoich prawach i obowiązkach. Każdy uczestnik przedstawi siebie i środowisko jakie reprezentuje, opowie o swoich i tego środowiska lub organizacji słabych i mocnych stronach. Dotychczasowej działalności i planach na przyszłość.

24 -27 lipca 2014 r Hotel Pietrak Trzemeszno

II BLOK SZKOLENIOWY: JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ! to blok przybliżający beneficjentom stylizację, zasady mówienia by być słuchanym, pokonywania lęków przed publicznymi wystąpieniami, umiejętność wysławiania się i prezentacji; reprezentowanie siebie i poprzez siebie swojej organizacji lub środowiska.

14 -17 sierpnia 2014 r. Hotel Pietrak Trzemeszno

III BLOK SZKOLENIOWY: CZY NGO DA SIĘ UGRYŹĆ? to blok mówiący o zasadach zakładania organizacji pozarządowej, jej finansowania, pozyskiwania środków; miejsce NGO w strukturach państwa, obowiązki i przywileje. Przykłady pozytywnej aktywności. Reprezentacja na zewnątrz.

25 -28 września 2014 Hotel Pietrak Trzemeszno

IV BLOK SZKOLENIOWY: MÓJ PIERWSZY PROJEKT, BUDŻET. IMPREZA. To blok z zakresu realizacji swoich zamierzeń i planów. Pisanie projektów realizacji zadań publicznych. Właściwe konstruowanie budżetu. Rozliczanie otrzymanych środków. Pisanie własnego projektu zadania, które chciałoby się zrealizować. Z tych projektów niezależna komisja wybierze najlepszy projekt, który autor będzie mógł zrealizować. Kwota przeznaczona na realizację zwycięskiego projektu to 3000 złotych.

9 – 12 październik 2014 Hotel Pietrak Trzemeszno

V BLOK SZKOLENIOWY: RADA, SEJMIK A MOŻE SEJM? To blok szkoleń przypominający strukturę państwa. Wybieranych reprezentantów. Zasady wyborów do poszczególnych władz. Czynne i bierne prawo wyborcze. Kadencyjność.

13 -16 listopad 2014 Hotel Pietrak Trzemeszno