Aktualności

Mój pierwszy projekt, budżet, impreza.

DSCF2254

            Czas jaki mieli uczestnicy szkolenia „Lider pilnie poszukiwany” na dopracowanie swoich projektów w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania był niezwykle krótki. Już w dniach od 9 do 12 października odbył się IV Blok Szkoleniowy pod nazwą „ Mój pierwszy projekt, budżet, impreza”.

Dzięki współfinansowaniu zadania przez  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wszystkie etapy szkolenia mają swoje przełożenie na działanie praktyczne. Jednym z elementów realizowanego zadania jest ogłoszenie wewnętrznego konkursu mającego na celu wyłonienie najlepszego projektu oraz sfinansowanie go w kwocie 3000 złotych. To już nie tylko nauka teoretyczna ale również sprawdzenie siebie i swoich sił przy pisaniu prawdziwego projektu. Już na poprzednim szkoleniu Mirka Rynowiecka i Darek Nawrocki podpowiadali co jeszcze należy dopracować, co można ominąć, jak zakwalifikować poszczególne koszty. Na tym szkoleniu formularz publicznej oferty zgodny z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 6, pozycja 25 / został omówiony jeszcze raz, punkt po punkcie. Omawiająca formularz i prowadząca zajęcia Mirka Rynowiecka zwracała uwagę na każdą rubrykę podkreślając jak ważne jest przeczytanie każdego objaśnienia i wypełnienie ze zrozumieniem każdego pola w formularzu. Okazało się, że często brak jednej cyfry lub nie napisanie w rubryce słów „nie dotyczy” może być powodem odrzucenia wniosku ze względów formalnych. Dużo emocji wywołała dyskusja co lepiej, szybciej i łatwiej wypełnić – formę papierową czy wypełniona poprzez elektroniczne generatory. Kiedy omówiono już sama ofertę należało przejść do sprawozdania, które czeka na każdego, kto wygra zlecenie na realizację zadani publicznego. Podstawą do omówienia była instrukcja wypełniania sprawozdania PFRON bardzo precyzyjnie i wnikliwie określając obowiązki organizacji składającej sprawozdanie. I choć przyznać trzeba, że taki podręcznik jest dużym ułatwieniem to w pierwszej chwili podchodzono do niego bardzo sceptycznie ze względu na objętość i precyzję.  Organizacja to nie tylko pozyskiwanie funduszy ale też konieczność ich księgowania. Również taką wiedza została przybliżona uczestnikom projektu. Zgodnie twierdzono, że łatwiej czasem działać niż przygotować sprawozdanie.

W przerwach między zajęciami cały czas konsultowano projekty. Trzeba zauważyć, że coraz mniej rzeczy było do poprawiania i, jak na pierwszy raz, błędów było coraz mnie. Ostateczny termin oddawania projektów mija 20 października i zwycięski projekt, który będzie realizowany poznamy 16 listopada. Na wieczornych spotkaniach tym razem królowało karaoke. Wspólnie śpiewano przeboje pamiętające lata przedwojenne aż do współczesnych hitów.

Choć na tym szkoleniu używano górnolotnych sformułowań, projekt, zadanie, budżet to przecież to nie było nic innego jak właściwe gospodarowanie pieniędzmi. I każdy z nas pisze każdego miesiąca taki budżet domowy planując wpływy i wydatki dbając aby zawsze się domykał od pierwszego do pierwszego. I może właśnie to jest najlepszą receptą na „Mój pierwszy projekt, budżet, impreza.” – gospodarować pieniędzmi z takim szacunkiem i analizą kosztów jak postępujemy ze swoim budżetem domowym.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.