Aktualności

Jak Cię widzą tak Cię piszą – Lider pilnie poszukiwany blok II

            Chociaż to wakacje to nie ma przerwy w realizacji zadania „Lider pilnie poszukiwany”. Uczestnicy szkolenia spotkali się na II Bloku Tematycznym w dniach 14 – 17 sierpnia w Hotelu Pietrak w Trzemesznie. Tym razem by przekonać się, że „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”.

Analizując ankiety jakie wypełniali uczestnicy przed przystąpieniem do szkolenia to te zajęcia, obok pisania projektów, cieszyły się największym zainteresowaniem. Każdy z nas wie, jak trudno przełamać własny lęk i strach aby wstać i publicznie zabrać głos. Te zajęcia miały pomóc pokonać te obawy oraz nauczyć dyskusji, wyrażania swojej opinii oraz mówienia w taki sposób aby druga osoba potrafiła zrozumieć co do niej mówimy.

Zajęcia prowadziła znana i ceniona coach Hanna Caplewska. Zajęcia były prowadzone w sposób warsztatowy co bardzo wysoko ocenili uczestnicy zadania już po pierwszym spotkaniu. Jeden z pierwszych warsztatów polegał na tym aby dobrać się w pary i każdy miał pięć minut na opowiedzenie o sobie. Po tym czasie następowała zmiana a na koniec każdy z uczestników opowiadał publicznie co zapamiętał o swoim rozmówcy. Okazało się, że czasem osoba opowiadająca kładła nacisk na coś zupełnie innego niż wychwyciła osoba słuchająca. Był to przyczynek do zwrócenia uwagi na jakość wypowiedzi. Podobne zadanie miał warsztat, kiedy jedna osoba wcielała się w podwładnego a druga w szefa, który musiał wydać polecenie. Uwierzcie, okazywało się, że choć dla szefa polecenie było jednoznaczne podwładny zupełnie inaczej je rozumiał. Kiedy jedna osoba wydała polecenie: posprzątaj  mieszkanie nie był to wcale jednoznaczny komunikat. Czy tylko odkurzyć czy też umyć podłogi? Czy umyć okna, czy wyprać firany? Przed najtrudniejszą próbą jaką miało być nagrywanie publicznych wystąpień jeszcze jedno zadanie okazało się strasznie frustrujące. Czy próbowaliście kiedyś mówić o rzeczach dla Was ważnych kiedy druga osoba Was ignoruje? Okazuje się, że nawet opowiadając historie które się doskonale zna i pamięta to gubi się wątek, kiedy opowiadając napotyka się na ścianę obojętności.

Było jeszcze wiele ciekawych ćwiczeń przeplatanych wyjaśnieniem mechanizmów, które powodują powstawanie sytuacji niejasnych i nieczytelnych ale i tak wszyscy z wielkimi obawami czekali na wystąpienia przed kamerą.

Należało przygotować krótką prezentację na dowolny temat a następnie wygłosić ją na środku sali. Po nagraniu wystąpienie odtwarzano a każdy miał okazję zobaczyć siebie z tej drugiej strony. Wychwycić swoje dobre strony ale też i braki, jakie miały miejsce. Później w postaci „kanapki” wystąpienie oceniali inni uczestnicy szkolenia. Metoda „kanapki” polega na przepleceniu 3 elementów: na początek pozytywne elementy wystąpienia, później 2, 3 uwagi wymagające poprawy a na zakończenie pochwała. Okazało się, że osoby, które najbardziej obawiały się wystąpić publicznie radziły sobie bardzo dobrze. Były też osoby dla których wystąpienia publiczne to prawie chleb powszedni ale wówczas okazywało się, że przekazywały bardzo ciekawą historię ze swojego życia. Wszyscy zgodnie też zauważyli, że kamera maskuje pewne niedoskonałości wystąpień jak na przykład drżący głos. Obojętnie jakie były braki w tych wystąpieniach to wszystkim należą się wyrazy szacunku za podejście do zadania i odwagę w jego realizacji.

Choć terminarz szkoleń był bardzo napięty znaleziono czas na wieczorne spotkania i wspólną zabawę. Tym razem ich autorką była Grażyna Kierstan-Weiss i Zbyszek Andrzejewski. Uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę dotyczącą gwary poznańskiej, umiejętność porozumiewania się przy pomocy kalamburów czy też musieli dokończyć przysłowie.

Z trudem rozstawano się w niedzielę w Poznaniu ale to tylko do września. Wówczas dowiemy się, czy „NGO da się ugryź”.

Drugi warsztat potwierdził, że realizacja zadania „Lider pilnie poszukiwany” ma sens a osoby z niepełnosprawnością chcą walczyć ze swoimi ograniczeniami i chcą ciągle pogłębiać swoją wiedzę. I dotyczy to nie tylko życia codziennego ale również nabycia umiejętności pomocnych w artykułowaniu swoich potrzeb na zewnątrz zarówno dotyczących ich osoby jak i prezentowania stanowiska środowiska. Rozszerzenie oferty dla środowiska osób z niepełnosprawnością nie tylko o organizację czasu wolnego ale również o szkolenia do dobry kierunek w jakim Związek zmierza. Musiało to zauważyć również kierownictwo WZINR organizując kolejne szkolenie – tym razem z zakresu obsługi komputera.

Zadanie jest współfinansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.