Aktualności

Czy NGO da się ugryź?

20140926_212055

            Rozpoczął się wrzesień a wraz z nim trzeba wrócić do szkolnych ławek. I choć wakacji uczestnicy szkolenia „Lider pilnie poszukiwany” nie mieli to i tak do ław szkolnych wrócić musieli.

W dniach od 25 września do 28 września w gościnnych progach Hotelu Pietrak w Trzemesznie odbył się III Blok Szkoleniowy pod nazwą „Czy NGO da się ugryźć?”. Tym razem wykładami zarządzał Darek Nawrocki mający olbrzymią wiedzę dotycząca zasad prawnych, organizacyjnych i finansowych organizacji pozarządowych działających w Polsce. W trakcie szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z różnicami dzielącymi różne rodzaje stowarzyszeń – okazało się, że stowarzyszenie zarejestrowane w KRS / Krajowy Rejestr Sądowy / musi mieć minimum 15 członków, musi posiadać swój własny statut określający strukturę organizacyjną. Ważne było omówienie praktycznego pisania statutu w świetle późniejszej działalności mając na uwadze sprawne działanie stowarzyszenia i brak zagrożenia bezwładem organizacyjnym. Kolejny temat dotyczył możliwości finansowania organizacji pozarządowej. W trakcie dyskusji okazało się, że wśród członków Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu najliczniej reprezentowanego na szkoleniu coraz dojrzalsza jest myśl założenie działalności gospodarczej.  Ze względu na zainteresowanie dosyć obszernie omówiono spółdzielnie socjalne. Omówiono również etapy zakładania fundacji i różnice między nią a stowarzyszeniem. Kolejnym ciekawym zagadnieniem omówionym w trakcie szkolenia było wykazanie różnic między działalnością nieodpłatną, odpłatną a działalnością gospodarczą. Ujmując to w sposób najprostszy można powiedzieć, że organizacja prowadząca działalność nieodpłatną nie pobiera od uczestników żadnych opłat. W sytuacji prowadzenia działalności odpłatnej bilans musi wyjść na zero – organizacja nie może zebrać więcej niż ją samą to kosztowało. Natomiast działalność gospodarcza pozwala na działalność zarobkową z przeznaczeniem części zysków na działalność statutową organizacji. Oczywiście zagadnienia zostały omówione bardziej szczegółowo wskazując na występujące czasem niuanse na które warto zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji co to charakteru prowadzonej działalności. Wiele emocji wzbudził też temat uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Okazało się, że idealizowane czasami zalety w rzeczywistości przegrywają z minusami takiego rozwiązania. Omówiono również źródła finansowania organizacji pozarządowych a także ocenę możliwości każdej organizacji. Żywe zainteresowanie wzbudził również temat najczęstszych słabości i błędów trapiących organizację a przekładających się na sprawne jej działanie. W tym temacie, jak zawsze, największą dyskusję wzbudziła sprawa delegowania zadań poszczególnym członkom a także możliwość ich egzekwowania bez motywacji finansowej. Podsumowaniem było omówienie zarządzania w organizacji pozarządowej, komunikacji interpersonalnej, pozyskiwanie nowych członków a także rola lidera.

W przerwach między wykładami zarówno Darek jak i Mirka Rynowiecka, która przyjechała specjalnie w tym celu pomagali zespołom piszącym zadania w ramach konkursu ogłoszonego w trakcie realizacji zadania „Lider pilnie poszukiwany” dopracować merytorykę jak i budżet.

Wieczorami jak zawsze spotykano się na wspólnej zabawie. Tym razem było to rysowanie wymyślonych historii, przebieranie modeli w stroje zrobione z najprostszych materiałów czy kalambury.

III Blok Szkoleniowy pokazał jak poważnie i systematycznie trzeba podejść do tworzenia i działania w organizacji samorządowej. Patrząc na elementy, których znaczenie podkreślał Darek Nawrocki okazywało się, że dobry NGO`s musi być jak dobra firma. Musi mieć odpowiednie kierownictwo, musi być odpowiednio zarządzany a przede wszystkim musi mieć swoją wizję odnalezienia się w lokalnej społeczności, w swoim środowisku i plan działania na jego rzecz a także swojego rozwoju.

Zadanie „Lider pilnie poszukiwany” jest współfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.