Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_23192