Kronika

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządów Ruchu

5 października w Poznaniu, na ulicy Kolejowej odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. Głównym tematem obrad były zmiany w Statucie Związku umożliwiające ubieganie się o status Organizacji Porządku Publicznego. A to zdjęcia z wydarzenia.