Filantrop

Pomysł miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów” zrodził się w 1994 roku w Dębnie nad Wartą koło Jarocina podczas tworzenia w tej miejscowości domu dla bezdomnych, który istnieje tam do dzisiaj jako Dom Pomocy Społecznej. W tym też roku, w maju, ukazał się pierwszy numer „Filantropa”.

Głównym założeniem czasopisma, przyjętym na początku i konsekwentnie rozwijanym do dziś, było i jest oddawanie w nim głosu osobom niepełnosprawnym. Stąd podtytuł „Filantropa”: „Pismo Ruchu Twórczego Osób Niepełnosprawnych”. Redakcja chce w ten sposób budować podmiotowy status tej grupy społecznej i całego środowiska. W ciągu wielu już lat wydawania w naszym miesięczniku wypowiadały się setki osób ciężko dotkniętych przez los.

Warto podkreślić, że w latach 2006 – 2009 wydawania miesięcznika „Filantrop” podjął się Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu. Zarówno prezes WZINR Mirosława Rynowiecka jak i członkowie kół w Gnieźnie, Śremie, Środzie Wlkp, Wrześni, Owińskach i Poznaniu zawsze służyli „Filantropowi” bezinteresowną pomocą, otwartym sercem oraz gotowością do podejmowania wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Od 2009 roku czasopismo wydaje powołana w 2007 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”, zaś Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu oraz Fundacja Królowej Polski im. św. Jadwigi sprawują nad nim patronat.

Wydawaniu miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów” od początku towarzyszyła działalność charytatywna, obecnie rozwijana przez Fundację „Filantrop” – zgodnie z treścią tej nazwy, pochodzącej od greckich słów „phileo” – „kocham” i „anthropos” – „człowiek”. Od lat stale zamieszczane są w czasopiśmie apele o wsparcie dla osób i rodzin w najtrudniejszych sytuacjach. Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w te działania pomocowe, redakcja zaprasza na stronę www.filantrop.org.pl pod zakładką „Pomagamy”.

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu systematycznie publikuje na łamach „Filantropa” relacje z wydarzeń, spotkań i działań na rzecz ludzi z dysfunkcjami narządu ruchu. Dzięki takim publikacjom osoby niepełnosprawne i całe środowisko mogą przekonać się, że warto przełamywać bariery społeczne i otwierać się na drugiego człowieka.

Nie bez znaczenia jest również idea Klubu Integracyjnego „Filantrop”, który także powstał dzięki wsparciu i życzliwości Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. Mieści się on na ulicy Kraszewskiego 8 w Poznaniu. Wielokrotnie odbywały się w nim spotkania literackie animujące twórcze życie osób z ograniczeniami sprawności (relacje z tych spotkań są dostępne w zakładce „Filantrop”).

Poniżej można pobrać bieżące i archiwalne numery miesięcznika „Filantrop” w wersji elektronicznej. Wystarczy kliknąć w zdjęcie okładki.

Rok 2019

Nr (290) 1 – styczeń   Nr (291) 2 – luty Nr (292) 3 – marzec Nr (293) 4 – kwiecień
       

 

Nr (294) 5 – maj Nr (295) 6 – czerwiec Nr (296) 7 – lipiec Nr (297) 8 – sierpień
   
Nr (298) 9 – wrzesień Nr (299) 10 – październik    

ROK 2018

Filantrop styczeń 2018 okładka Filantrop luty okładka  Filantrop marzec 2018 okładka Filantrop kwiecień 2018
Nr (278) 1 – styczeń  Nr (279) 2 – luty  Nr (280) 3 – marzec  Nr (281) 4 – kwiecień
Filantrop okładka  Filantrop czerwiec Untitled
   Nr (282) 5 – maj  Nr (283) 6 – czerwiec  Nr (284) 7 – lipiec Nr (285) 8 – sierpień
Nr (286) 9 – wrzesień Nr (287) 10 – październik Nr (288) 11 – listopad Nr (289) 12 – grudzień