Pracownie

Psycholog

Udzielaniem pomocy psychologicznej zajmuje się mgr Ewa Ścigacz. Pomoc ta jest realizowana w formie indywidualnej i grupowej: dotyczy aktualnych sytuacji problemowych uczestników WTZ – mających miejsce w środowisku zamieszkania i podczas pobytu na zajęciach. Ponadto w ramach pomocy psychologicznej odbywa się realizacja indywidualnego programu terapii stworzonego dla każdego uczestnika, skierowanego indywidualnie na rozwijanie poszczególnych funkcji psychicznych i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w grupie społecznej. Należą do nich umiejętności podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie z przeżywanymi emocjami; umiejętności związane z budowaniem bardziej adekwatnej samooceny oraz dotyczące funkcjonowania w grupie i przestrzegania jej zasad, szacunku i tolerancji dla innych osób i ich schorzeń, motywacji do pracy i współpracy z innymi. Pani psycholog prowadzi również zajęcia w sali relaksacyjnej.