Warsztat Terapii Zajęciowej w Owińskach

 

budynek pino

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Kolejowa 3

62-005 Owińska

telefon 61-892-90-29

Kierownik WTZ Pani Małgorzata Wołosz telefon 504-310-701

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Kole Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Owińskach pracuje już od sierpnia 2004 roku. Warsztaty w Owińskach powstały jako czwarte w powiecie poznańskim. Mieszczą się w siedzibie Koła, w zabytkowym budynku, który w 2002 r. Gmina Czerwonak przekazała na potrzeby związku. Od tej pory Koło przeżywa rozwój, a zdewastowany budynek jest systematycznie remontowany i adaptowany na potrzeby pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

Z Warsztatów Terapii Zajęciowej korzystają  osoby w wieku od 19 do 51 lat, z niepełnosprawnością intelektualną od umiarkowanej do znacznej. Uczestnicy uczą się niezbędnych w codziennym życiu umiejętności w siedmiu pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, komputerowej, muzycznej, tkacko-krawieckiej, stolarskiej i wyrobu świec. Do dyspozycji na terenie warsztatów jest również psycholog oraz rehabilitant.

 

Placówka realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

 

Realizacja tych zadań odbywa się poprzez m.in.:

 

  • ogólne usprawnianie
  • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej
  • przygotowanie do życia w środowisku społecznym
  • poprawy kondycji fizycznej i psychicznej
  • rozwijania psychofizycznych sprawności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej

 

Podstawową działalnością świadczonych usług jest ergoterapia. Procesem ergoterapeutycznym objętych jest 35 uczestników – osób niepełnosprawnych o schorzeniu somatycznym i intelektualnym.
Zajęcia pod kierunkiem terapeutów zajęciowych, prowadzone są w systemie rotacyjnym.

 

Ponad to prowadzimy zajęcia z zumby, aerobicu, nordic walking, basen, ponad to na prośbę naszych uczestników organizujemy min. wyjścia do kina, muzeum czy też kawiarni.

 

Dzięki hojności zaprzyjaźnionych Holendrów mamy pokój do relaksacji.