Warsztat Terapii Zajęciowej w Owińskach

 

budynek pino

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Kolejowa 3

62-005 Owińska

telefon 61-892-90-29

Kierownik WTZ Pani Małgorzata Wołosz telefon 504-310-701

 

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej finansowana jest z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Poznańskiego.

Działalność Warsztatu wspierana jest finansowo przez Pana Hansa Jorga Otto.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Kole Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Owińskach działa już od sierpnia 2004 roku. Warsztaty w Owińskach powstały jako czwarte w powiecie poznańskim. Mieszczą się w siedzibie Koła, w zabytkowym budynku, który w 2002 r. Gmina Czerwonak przekazała na potrzeby Związku. Od tej pory Koło przeżywa rozwój, a zdewastowany budynek jest systematycznie remontowany i adaptowany na potrzeby pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Z Warsztatów Terapii Zajęciowej korzystają 32  osoby w wieku od 22 do 58 lat, z niepełnosprawnością intelektualną od umiarkowanej do znacznej. Uczestnicy uczą się niezbędnych w codziennym życiu umiejętności w siedmiu pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, komputerowej, muzycznej, tkacko-krawieckiej, stolarskiej i wyrobu świec. Do dyspozycji na terenie warsztatów jest również psycholog oraz fizjoterapeuta.

Placówka realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez m.in.:

ogólne usprawnianie

rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej

przygotowanie do życia w środowisku społecznym

poprawy kondycji fizycznej i psychicznej

rozwijania psychofizycznych sprawności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej

 

Podstawową działalnością świadczonych usług jest ergoterapia. Procesem ergoterapeutycznym objętych jest 32 uczestników – osób niepełnosprawnych o schorzeniu somatycznym i intelektualnym.

Zajęcia pod kierunkiem terapeutów zajęciowych, prowadzone są w systemie rotacyjnym.

 

Ponad to prowadzimy zajęcia z zumby, aerobiku, nordic walking, basen, ponad to na prośbę naszych uczestników organizujemy min. wyjścia do kina, muzeum czy też kawiarni.

Dzięki wsparciu sponsora placówka dysponuje nowoczesną aparatura do rehabilitacji – aparat do ultra dźwięków, aparat do elektroterapii, lampa do światłolecznictwa, wanna z hydromasażem. Pracownie zostały wyposażone w sprzęt wspierający terapię, np: tablety, laptop, tablica multimedialna,  nowe instrumenty między innymi ksylofony oraz piaggero, w roku 2017 został również przeprowadzony generalny remont kuchni z wymianą sprzętu   AGD. Dzięki środkom finansowym z PFRON-u oraz wsparciu osób o ogromnym sercu w marcu roku 2017 zakupiliśmy nowe auto.

Dzięki hojności zaprzyjaźnionych Holendrów mamy pokój do relaksacji.