Kronika

XXXV lecie Koła Śrem

W DNIU 12 LIPCA W RESTAURACJI ” RELAKS” ODBYŁ SIĘ POD PATRONATEM PANA STAROSTY I PANA BURMISTRZA JUBILEUSZ 35 LECIA DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU KOŁO ŚREM. ZEBRANYCH POWITAŁ KONFERANSJER IMPREZY GRZEGORZ MACIEJEWSKI CZŁONEK KOŁA. POWITAŁ W IMIENIU ZARZĄDU I CZŁONKÓW ZAPROSZONYCH GOŚCI. GOŚĆMI BYLI : PAN STAROSTA ZENON JAHNS, PAN V-CE BURMISTRZ BARTOSZ ŻELEŹNY, RADNY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO TADEUSZ TOMASZEWSKI, ZASTĘPCA DYREKTORA ROPS PAN WOJCIECH ZARZYCKI, V-CE PREZES ZG WZINR BŁAŻEJ FRIEDRICH, KIEROWNIK PCPR URSZULA HAŃCZYK, KIEROWNIK OPS MARIA ŚWIDURSKA, PREZESI KÓŁ WZINR Z POZNANIA-HALINA SKRYNIKOW,Z GNIEZNA DANUTA MICHALCZAK, ZE ŚRODY JERZY SKROBISZEWSKI,Z WRZEŚNI MAREK KOZŁOWICZ, Z OWIŃSK URSZULA ZAWORSKA, KIEROWNIK WTZ Z OWIŃSK MAŁGORZATA WOŁOSZ, SZEF POWIATOWYCH STRUKTUR SLD EUGENIUSZ SICZYŃSKI, PREZES TOWARZYSTWA ŚREMSKICH AMAZONEK ALEKSANDRA RATAJCZAK, KOORDYNATOR LOKALNEGO WOLONTARIATU MARIA STEFANIAK, REDAKTORZY GAZETY ” FILANTROP NASZYCH CZASÓW ” MARCIN BAJEROWICZ, KAROLINA KASPRZAK, LOKALNE MEDIA. PO POWITANIU GRZEGORZ MACIEJEWSKI PRZEDSTAWIŁ HISTORIĘ KOŁA, PO CZYM UCZCZONO PAMIĘĆ TYCH ,KTÓRYCH PRZEZ LATA ODPROWADZILIŚMY NA WIECZNY SPOCZYNEK. KOLEJNYM PUNKTEM IMPREZY BYŁO WYSTĄPIENIE PREZES KOŁA MARII PĘKALA, KTÓRA PODZIĘKOWAŁA OSOBOM KTÓRE PRZEZ LATA SWOJĄ PRACĄ NA RZECZ KOŁA PRZYCZYNIŁY SIĘ DO JEGO ROZWOJU, DZIĘKOWAŁA WŁADZOM, KIEROWNIKOM INSTYTUCJI ZA WSPIERANIE KOŁA, A POPRZEZ NICH PRACOWNIKOM URZĘDÓW I INSTYTUCJI ZA BARDZO DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ NA CO DZIEŃ. PANU STAROŚCIE ZA TROSKĘ O OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, POPRZEZ PANA TADEUSZA TOMASZEWSKIEGO PANI EUROPOSEŁ KRYSTYNIE ŁYBACKIEJ ZA SFINANSOWANIE KURSÓW, PANU EUGENIUSZOWI SICZYŃSKIEMU ZA DARMOWE UDOSTĘPNIENIE BIURA NA DYŻURY, PREZESOM KÓŁ WZINR, KIEROWNIKOWI WTZ, ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM, LOKALNEMU WOLONTARIATOWI ZA BARDZO DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ ORAZ WSZYSTKIM OSOBOM , KTÓRE SWOIM WSPARCIEM I PRACĄ PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO ROZWOJU KOŁA. MARIA PĘKALA PODZIĘKOWAŁA ZARZĄDOWI I OSOBOM POMAGAJĄCYM W ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DROBNYM UPOMINKIEM. PO WYSTĄPIENIU PREZES WZNIESIONO TOAST LAMPKĄ SZAMPANA ZA POMYŚLNOŚĆ KOŁA W KOLEJNYCH LATACH DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB, DLA KTÓRYCH UŚMIECH LOSU OKAZAŁ SIĘ NIEZBYT SZCZERY . W CZĘŚCI DLA GOŚCI WYRÓŻNIONO PREZES KOŁA ODZNAKĄ HONOROWĄ ” ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO „- ZA ZAANGAŻOWANIE W WIELOLETNIĄ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. ODZNACZENIE W IMIENIU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WRĘCZYLI PAN WOJCIECH ZARZYCKI I PAN TADEUSZ TOMASZEWSKI. PO CZYM ŻYCZENIA I GRATULACJE OD GOŚCI. KOLEJNYM PUNKTEM JUBILEUSZU BYŁO COŚ DLA DUCHA , KONCERT ARTYSTY OPEROWEGO SŁAWOMIRA OLGIERDA KRAMMA. PO STRAWIE DUCHOWEJ PODANO OBIAD, PÓŹNIEJ TORT JUBILEUSZOWY PO KTÓRYM WSZYSCY OBECNI RUSZYLI NA PAKIET PRZY MUZYCE IRENEUSZA ZALEWSKIEGO. JUBILEUSZ ZAKOŃCZYŁ SIĘ O 1,30.

Maria Pękala