Kronika

Śniadanie Wielkanocne Koła Środa Wielkopolska

W sobotę 13 kwietnia 2019r WZINR koło Środa zorganizowało pierwsze Śniadanie Wielkanocne w restauracji ,,U Moniki’’. W śniadaniu uczestniczyli członkowie Związku i ich współmałżonkowie. A w imieniu członków i zarządu prezes koła powitał zaproszonych gości:

Wicestarostę  – Małgorzatę Wiśniewską-Zbłocką 

Przewodniczącego Rady Powiatu- Małgorzatę Fertała

Burmistrza Miasta i Gminy Środa Wielkopolska – Piotra Mielocha

Przewodniczącego Rady Gminy – Pawła Wulerta

Prezesa Zarządu Głównego WZINR- Mirosławę Rynowiecką wraz z członkami Prezydium Zarządu Głównego

Prezesów Kół WZINR wraz z członkiem Zarządu Koła – Śremu, Owińsk, Gniezna, Wrześni i Poznania

Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej WZINR w Owińskach – Małgorzatę Wołosz

Przewodniczącego PZERiI w Środzie Wlkp- Zbigniewa Idaszaka.

     Spotkanie rozpoczęło się  od złożenia życzeń na zbliżające się Święta Wielkanocne przez Prezesa J. Skrobiszewskiego, który również przypomniał plan działań na rok 2019. W czasie dyżurów Zarząd pomaga rozliczać PIT w celu uzyskania jednego 1% na działalność  Związku. Następnie życzenia złożyli zaproszeni goście. Przedstawiciele samorządu wręczyli uczestnikom śniadania słodki upominek w postaci czekolady, przystąpiono do spożycia Śniadania Wielkanocnego.

W przerwie między daniami Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Owińskach i zarazem członek ZG WZINR pokazała urządzenie ,, CRDL’’ jedyne w Polsce do nawiązywania kontaktu z osobami: zdemencją, autyzmem, chorobą Alzhaimera. Instrument ten pomaga przełamać izolację ludzi, gdy normalna rozmowa nie jest możliwa. Każdy uczestnik ma szanse inicjowania kontaktu  i wpływ na interakcję. CRDL został stworzony przez projektantów Denisa Schuivensa i Jacka Chena podczas swoich badań stwierdzili iż ludzie z demencją i Alzhaimerem są bardzo wrażliwi na bodźcie dynamiczne, na rzeczy, które się zmieniają ( akcja-reakcja). Na tym bazują twórcy CRDL, że dotyk jest bliski, intymny i osobisty, dosłownie łączy ludzi.

Na zakończenie śniadania uczestnicy zabrali skromny prezent przygotowany przez zarząd koła w postaci słodkiego zajączka z życzeniami Świątecznymi. Prawie wszyscy myśleli już o przyszłorocznym Śniadaniu Wielkanocnym o wyjazdach letnich i jesiennych tego roku życząc sobie dużo zdrowia uśmiechu i miłość od zmartwychwstałego.

 

                                                                                                  Prezes J. Skrobiszewski