Kronika

Dwieście lat dla Szanownej Jubilatki!

Na spotkaniu członków 6 marca obchodziliśmy jubileusz 100 lat życia człon Janiny Marciniak. Były torty, kwiaty i życzenia. Pragnę dodać że jubilatka uczestniczy w życiu Koła.

Maria Pękala.