Komunikaty

Zapraszamy na zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Poznań.

SKM_405218092217410

Jak czas wyborów, to czas wyborów. Również w Wielkopolskim Związku Inwalidów Narządu Ruchu trwa rok wyborczy. 06 października br. o godzinie 12.00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła Poznań. Może chcesz się przyłączyć do naszych działań? A może jesteś już naszym Członkiem tylko legitymacja się Tobie zakurzyła? Chcesz aktywnie włączyć się w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością? Przyjdź, zapraszamy. Potrzebujemy własnie takich ludzi jak Ty.

Zapraszamy 06.10.br. o godzinie 12.00 ( rozpoczęcie obrad, w przypadku braku quorum drugi termin 12.30) do siedziby Towarzystwa Osób Niesłyszących w Poznaniu, ulica Kolejowa 1/3  (budynek w głębi podwórza). Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania walnego

4. Wybór komisji: skrutacyjnej i uchwał

5. Sprawozdanie za okres poprzedniej kadencji

6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium poprzedniemu Zarządowi

7. Wybór nowego Zarządu Koła

8. Wybór Delegatów na Walny Zjazd WZINR

9. Przedstawienie kierunków działania Koła

10. Sprawy organizacyjne

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zamknięcie zebrania