Komunikaty

Zapraszamy do udziału w projekcie „Lider pilnie poszukiwany”.

FIO_MPiPS_logo1

Witam serdecznie.

Jak zapewne część z Was już wie udało nam się wygrać projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich / tzw. FIO / będących w dyspozycji Misterstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

  1. Na czym polega zadanie?

Zadanie polega na przeprowadzeniu 5 bloków szkoleniowych z czego każdy blok będzie trwał 3 dni / od piątku rana do niedzieli godzin popołudniowych /

  1. O czym będzie mowa na szkoleniach?

Każdy blok szkoleniowy ma przybliżyć inny temat; bloki zostały podzielone na tematy, które obejmują:

LIPIEC 2014 – I BLOK SZKOLENIOWY: CZEŚĆ! Jestem Wesoły Romek! To pierwszy blok szkoleniowy na którym beneficjenci zostaną zapoznani z programem szkoleń, zasadami na nich obowiązującymi; dowiedzą się o swoich prawach i obowiązkach. Każdy uczestnik przedstawi siebie i środowisko jakie reprezentuje, opowie o swoich i tego środowiska lub organizacji słabych i mocnych stronach. Dotychczasowej działalności i planach na przyszłość.

SIERPIEŃ 2014II BLOK SZKOLENIOWY: JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ! to blok przybliżający beneficjentom stylizację, zasady mówienia by być słuchanym, pokonywania lęków przed publicznymi wystąpieniami, umiejętność wysławiania się i prezentacji; reprezentowanie siebie i poprzez siebie swojej organizacji lub środowiska.

WRZESIEŃ 2014III BLOK SZKOLENIOWY: CZY NGO DA SIĘ UGRYŹĆ? to blok mówiący o zasadach zakładania organizacji pozarządowej, jej finansowania, pozyskiwania środków; miejsce NGO w strukturach państwa, obowiązki i przywileje. Przykłady pozytywnej aktywności. Reprezentacja na zewnątrz.

PAŹDZIERNIK 2014IV BLOK SZKOLENIOWY: MÓJ PIERWSZY PROJEKT, BUDŻET. IMPREZA. To blok z zakresu realizacji swoich zamierzeń i planów. Pisanie projektów realizacji zadań publicznych. Właściwe konstruowanie budżetu. Rozliczanie otrzymanych środków. Pisanie własnego projektu zadania, które chciałoby się zrealizować.

 LISTOPAD 2014V BLOK SZKOLENIOWY: RADA, SEJMIK A MOŻE SEJM? To blok szkoleń przypominający strukturę państwa. Wybieranych reprezentantów. Zasady wyborów do poszczególnych władz. Czynne i bierne prawo wyborcze. Kadencyjność.

  1. Gdzie się będą odbywały szkolenia?

Szkolenia będą się odbywały na terenie ośrodka przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Wielkopolski. W tej chwili prowadzimy rozmowy z kilkoma ośrodkami poszukując tego, który zapewni Wam najlepsze warunki do szkolenia jak i wypoczynku po szkoleniu J.

  1. Jak dojadę na szkolenie?

Do Poznania Beneficjent będzie musiał dojechać własnym środkiem transportu na własny koszt. Z Poznania do Ośrodka Szkoleniowego i z Ośrodka do Poznania przywiezie Was autokar

  1. Co będę miał zapewnione w trakcie szkolenia?

Każdy beneficjent w trakcie szkolenia  będzie miał zapewniony nocleg, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, drobny gadżet projektu oraz Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

  1. Czy zgłoszenie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie?

Nie,  każdy uczestnik wypełni Kartę Kandydata w której odpowie na pytania dotyczące między innymi formy w jakiej będzie chciał spożytkować nabytą wiedzę; na podstawie zebranych ankiet zostanie wybrane 30 osób będących Beneficjentami bezpośrednimi zgodnie z regulaminem otrzymanej dotacji.

  1. Czy muszę brać udział we wszystkich 5 szkoleniach?

Tak, bo tylko w ten sposób beneficjent uzyska wiedzę pozwalającą mu swobodnie działać w sektorze organizacji pozarządowych czy strukturach samorządu.

  1. Czy muszę być Członkiem Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu aby brać udział w szkoleniu?

Nie. Liczy się zapał do pracy, uczciwość, obowiązkowość oraz chęć pracy społecznej J

  1. Czy muszę być osobą niepełnosprawną aby zgłosić się do projektu?

Zgodnie z przyjętym regulaminem nie jest wymóg konieczny.

10.Jestem Prezesem/ viceprezesem/ skarbnikiem Koła WZINR, czy mogę wziąć udział w projekcie?

Oczywiście, wiedzy nigdy za wiele.

11.Kto będzie wykładowcami na szkoleniach?

Każdy blok wykładowy poprowadzi jeden trener będący specjalistą w dziedzinie, która będzie omawiana a jednocześnie będzie dla nas a nie my dla niego ;).

Ostateczne szczegóły są jeszcze wciąż dogrywane niemniej na wszystkie wiadome z przyjemnością Wam odpowiem: blazej.friedrich@wzinr.org.pl lub 501-479-315.