Komunikaty

Bezpłatny kurs komputerowy!

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu otrzymał od ROPS -u dofinansowanie do realizacji projektu „Full wypas! Ja surfuję i mailuję!” .

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do jednego z trzech  stopni niepełnosprawności  o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub  o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. Do udziału w projekcie zapraszamy szczególnie osoby w wieku 45+. Projekt będzie realizowany na terenie miasta Poznań, Gniezno, Śrem, Środa, Września. Osoby o największej frekwencji otrzymają możliwość bezpłatnego zdawania egzaminu na „komputerowe prawo jazdy” czyli ECDL. Najlepsi otrzymają również tablety. Projekt jest współfinansowany przez ROPS i dzięki temu udział w nim jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału! Zgłoszenia blazej.friedrich@wzinr.org.pl telefon 501-479-315 do dnia 03 września 2014 lub do wyczerpania miejsc.