Komunikaty

Bezpłatne warsztaty żeglarskie

Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.
W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko (www.sailmazury.
pl) odbędą się „Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych”.
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, Tel/fax. (87) 428 58 98, (87) 428 59 71
Terminy:
1. 1 lipca – 14 lipca 2014 r.
2. 15 lipca – 28 lipca 2014 r.
3. 29 lipca – 11 sierpnia 2014 r.
4. 12 sierpnia – 25 sierpnia 2014 r.
Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim
Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie,
sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe). Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie będące uczestnikami
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje:
Krzysztof Dunowski Wiceprezes MSŻ tel. (87) 4285898, 4285971, kom. 667 666 219
e-mail: sail@sail-mazury.pl, krzysiedd@wp.pl
Regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej
www.msz.org.pl
Zapraszamy do udziału!!!