Koło Owińska

Koło Owińska

prezes    –    Urszula Zaworska

vice prezes – Mirosław Trepto

sekretarz               -   Monika Rosiak

skarbnik                –   Anna Budziszewska

Członek Zarządu - Paweł Migdałek

Biuro

ul K olejowa 3, Owińska

tel.: +48 601-719-741

Numer konta bankowego

 BZ WBK 46 1090 1346 0000 0001 1970 2905