Pracownie

Pracownia tkacko – krawiecka

Pracownia tkacko-krawiecka prowadzi zajęcia z zakresu: szycia ręcznego i maszynowego, haftowania, naszywania aplikacji, wykonywania kartek okolicznościowych (z wykorzystaniem technik krawieckich). W pracowni wykonuje się również reperacje odzieży (zszywanie dziur, naszywanie łatek, przyszywanie guzików, skracanie ubrań).

Podczas zajęć w pracowni kształtuje się i utrwala następujące umiejętności;

  • posługiwanie się przyborami krawieckimi (igłą, nożyczkami, centymetrem krawieckim),
  • szycie ręczne (ściegami krawieckimi i ozdobnymi),
  • szycie maszynowe (elementy szycia i krojenia),
  • wyszywanie i haftowanie (od ściegów najprostszych do trudniejszych),
  • tkanie kolorowych gobelinów za pomocą prostych ram tkackich,
  • korzystanie z fachowej literatury z dziedziny krawiectwa i wyrabianie nawyku gromadzenia wzorów,
  • poznawanie zasad kompozycji w aplikacjach (dobór koloru i faktury tkaniny), a także umiejętność samodzielnej pracy, planowania pracy, a także radzenia sobie z trudnościami.

W ramach zajęć uczestnicy w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a także możliwości intelektualnych i manualnych – wykonują przedmioty dekoracyjno-użytkowe, które prezentowane są na różnorodnych przeglądach prac uczestników powiatu poznańskiego, a także sprzedawane na okolicznościowych kiermaszach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Owińskach. Wśród wyrobów dużą popularnością cieszą się: ozdobne patchworki ścienne, pluszowe maskotki, poduszki z aplikacjami, pomoce kuchenne (fartuszki i rękawice ochronne)oraz kartki okolicznościowe.

Pracownia przygotowuje również wszystkie stroje i dekoracje do przedstawień warsztatowych. Sukcesy odnoszone przez uczestników rokują dalsze pozytywne zmiany, które w przyszłości ułatwią im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.