Pracownie

Pracownia stolarska

Pracownia stolarska jest pracownią, w której uczestnicy uczą się zajęć praktycznych w zawodzie stolarza. Głównym celem pobytu uczestników w pracowni jest: – zapoznanie się z zasadą obsługi podstawowych narzędzi ręcznych i elektronarzędziami do obróbki drewna, – rozróżnianie oraz dobór odpowiedniego narzędzia do wykonywanej pracy Aktywność ta rzyczynia się do rozwoju zdolności manualnych. Rehabilitacja zawodowa w pracowni, to głównie organizacja stanowiska pracy i przebieg prostych czynności związanych z wykonywaniem prac, stosowanie przerw w procesie pracy, umiejętności samokontroli tempa pracy. Poznają różne rodzaje drewna. Uczestnicy są również zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa obsługi poszczególnych narzędzi i maszyn. W pracowni stolarskiej wykonujemy:

  • ramki do zdjęć i obrazów,
  • kwietniki,
  • półki,
  • drobne naprawy,
  • karmniki,
  • piłowanie,
  • szlifowania powierzchni,
  • lakierowanie,
  • wbijania gwoździ,
  • projektowanie ramek – itp.

Wyżej wymienione czynności mają na celu osiągnięcie przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikającej z życia codziennego.