Kronika

Zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła Środa Wielkopolska

Dzisiaj, 21 lutego 2018 r.,  w Środzie Wielkopolskiej odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Podsumowano mijającą kadencję i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. Następnie wysuwano kandydatury do nowego Zarządu oraz delegatów na Walne Zgromadzenie, których, zgodnie z wolą obecnych podczas głosowania wyłoniono w jawnym głosowaniu. Na nowych członków nowego Zarządu wybrano: Edmunda Biniarza, Kazimierę Bugaj oraz Jerzego Skrobiszewskiego. W trakcie krótkiej przerwy ukonstytuował się Zarząd – Prezes Jerzy Skrobiszewski, Sekretarz – Edmund Biniarz oraz Skarbnik – Kazimiera Bugaj. Nowo wybranym życzymy przynoszącej satysfakcję i efekty pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością. Nowy Prezes podziękował za zaufanie i przedstawił plany Zarządu na nadchodzący rok. W wolnych wnioskach poruszono temat Karty Seniora w Środzie, oraz wysokość składek członkowskich następnie zamknięto część oficjalną zebrania. Wzajemne rozmowy i snucie planów na przyszłość trwało jeszcze bardzo długo.
Błażej Friedrich