Kronika

XX lecie Filantropa Naszych Czasów

Wiele organizacji, stowarzyszeń czy fundacji jest efemerycznym zjawiskiem na nieboskłonie działalności publicznej. Niewiele może się pochwalić 10 letnią działalnością a działalność 20 letnia to już wyjątek.

A taki właśnie jubileusz z radością mogliśmy obchodzić  24 października 2014 roku w Restauracji Rycerska na Malcie. Trudno wymienić znamienitych Gości, którzy zaszczycili swoją obecnością święto Filantropa. Była Pani Poseł Krystyna Łybacka, Pan Zygmunt Jeżewski członek Zarządu Starostwa Poznańskiego wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Pani Pełnomocnik Prezydenta Poznania ds. Osób Niepełnosprawnych Dorota Potejko, Elżbieta Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON Pan Grzegorz Naranowicz oraj jeszcze wiele, wielu znamienitych Gości, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz autorów pisma Filantrop.

We wspaniały nastrój wprowadziły wszystkich fragmenty książek i poezji stworzonej przez osoby z niepełnosprawnością czytane przez aktora Teatru Nowego w Poznaniu Zbigniew Grochal. Widać było wzruszenie na twarzy zgromadzonych słuchających wspaniałych interpretacji.

Kolejnym punktem programu była prezentacja przygotowana przez Panią Karolinę Kasprzak. Podsumowała ona 20 lat istnienia pisma, wspominając jego największe sukcesy. Później nadszedł czas na podziękowania i gratulacje wręczane na ręce Redaktora Naczelnego Filantropa Pana Marcina Bajerowicza. To jego zasługa, że pismo ma tak wysoki poziom i tak bardzo oddane jest osobom niepełnosprawnym. Podziękowania otrzymali również Autorzy Filantropa piszący regularnie na jego łamach.

Podpisujemy się pod wszystkimi życzeniami: Panie Marcinie! Wytrwałości w byciu Człowiekiem tak życzliwym i tak oddanym osobom niepełnosprawnym.

Dziękujemy i prosimy o jeszcze.