Kronika

Walne zebranie Koła Poznań.

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne zebranie Koła Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu. Do Zarządu Koła zgłoszono kandydatury: Włodzimierza Muczka, Beaty Augustyniak, Danuty Rasz, Zbigniewa Kaczmarka, Haliny Skrynikow, Grażyny Białeckiej i Ewy Koniecznej. Głosowanie było jawne, na cały Zarząd. Zarząd wybrano przy głosie wstrzymującym. W przerwie obrad ukonstytuował się jego skład. Prezesem ponownie wybrano Włodzimierza Muczka. Sekretarzem została Beata Augustyniak a skarbnikiem Halina Skrynikow. Pozostałe osoby zostały członkami Zarządu. Nowym władzom życzymy samych sukcesów w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością. Delegatami na Walny Zjazd WZINR wybrano: Teresę Krueger, Halinę Skrynikow, Zbigniewa Kaczmarka, Grażynę Białecką, Urszulę Nowak, Mariana Króla, oraz Ewę Konieczną. Gratulujemy. Godnie reprezentujcie Koło Poznań.