Kronika

Szykujmy się na Nowy Rok 2015 czyli Sylwester 2014/2015

Sylwestrowa noc to nie tylko zabawa ale również czas podsumowań oraz planów na kolejny rok. Myślimy wówczas o tym, co było dobre w mijającym roku, co nam się udało a gdzie ponieśliśmy porażkę. Podejmujemy zobowiązania i postanowienia na kolejny rok.

Nie inaczej było na spotkaniu Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. Spotkano się w sylwestrową noc w restauracji Kasztelańska na Osiedlu Piastowskim aby podsumować ten mijający rok i wyznaczyć nowe ścieżki na rok kolejny.

W 2014 roku Związek wykonał olbrzymi skok jakościowy jeśli chodzi o pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Usystematyzowano w jeden program organizację czasu wolnego osób z niepełnoprawnością realizując projekt „Wiosna w sercach II” współfinansowany przez Miasto Poznań. W jego ramach przeprowadzono zabawy taneczne połączone z panelami dyskusyjnymi, umożliwiono skorzystanie z dobrodziejstw Term Maltańskich, spotkano się na Majówce i Święcie Pieczonego Ziemniaka, umożliwiono zabawę paintballową oraz Spotkanie w Teatrze Nowym. Dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Poznaniu niepełnosprawne załogi mogły doskonalić swoje umiejętności jako kierowcy i piloci w ramach organizowanego rajdu turystycznego „Niepełnosprawni na drogach Powiatu” oraz zorganizowano tradycyjny już Piknik w Owińskach przyjmując ponad 300 gości. Ofertę poszerzono o osoby niepełnosprawne intelektualnie organizując dla nich „Czarodziejską Bramę” po przekroczeniu której w sumie 11 uczestników uczyło się tworzyć świece, wyroby z gliny, tworzyć małe arcydzieła z różnych materiałów – warunkiem było nie uczestniczenie w zajęciach WTZ. Dzięki pozyskaniu środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego przeszkolono 60 osób z podstaw obsługi komputera. 12 z nich mogło zdawać egzamin na e-Citizena a najlepsza piątka dostała tablety. Wzmocniono struktury organizacji pozarządowych realizując program „Lider pilnie poszukiwany” współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W jego trakcie przeszkolono 30 osób, przedstawicieli pięciu NGO z wielkopolski co do sposobu prezentacji, mówienia, pisania projektów, jego rozliczania a także podstaw demokracji w Polsce. W ramach tego projektu wyłoniono najlepszy projekt napisany w trakcie zajęć – „Anioły na koniach”, który otrzymał dofinansowanie na realizację w kwocie 3000 złotych. A więc już nie tylko dyskusje dotyczące miejsca niepełnosprawnych w nowej rzeczywistości ale również zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, wzmacnianie podstaw demokracji poprzez budowanie świadomości organizacji pozarządowych jak i również szeroko rozumiana integracja społeczna. Jak wynikało z dyskusji nowy, ale przecież w gruncie rzeczy, „stary” Zarząd / w listopadzie w Związku odbyło się Walne Zgromadzenie i wybory / wcale nie zamierza tylko na tym poprzestać. Pojawiły się nowe wyzwania – zmiana siedziby, sponsor strategiczny, ekonomia społeczna jak i kontynuacja zadań, które stały się już tradycją – Bal Karnawałowy, spotkania świąteczne, Majówka, Pieczona Pyra czy Sylwester i miejmy nadzieję, że wszystkie te plany uda się zrealizować. Będzie to ciężka praca, krok po kroku, pewnie nie jeden raz społeczność Związku spotka się z odmową i odrzuceniem ale wszyscy jasno zdali sobie sprawę, że razem muszą iść do przodu. Dla siebie, dla Związku. Dla wszystkich niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem. Bo kto, jeśli nie niepełnoprawni mogę lepiej reprezentować osoby niepełnosprawne?

Po dyskusji z radością przystąpiono do zabawy tanecznej i witania Nowego, 2015 Roku. Oby dla wszystkich był on spełnieniem marzeń i sekretnych życzeń!