Kronika

Spotkanie Noworoczne Koła Śrem

W dniu 12 stycznia 2018 odbyło się Spotkanie Noworoczne Koła Śrem. Gośćmi spotkania byli : V-ce Starosta Janusz Przywara, Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, Prezes VIFOON Konrad Kołbik, Kierownik PCPR Urszula Hańczyk, Kierownik OPS Maria Świdurska, V-ce Prezes Koła Sroda Edmund Biniasz wraz z osobą towarzyszącą, sympatyk i przyjaciel Koła Eugeniusz Siczyński wraz z małżonką. Prezes Koła powitała zebranych , gości w imieniu członków. Nie zapominamy o tych co odeszli na wieczny odpoczynek i chwilą ciszy uczciliśmy ich pamięć. Maria Pękala przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła za rok 2017. Plan Pracy na rok 2018, złożyła życzenia noworoczne, odczytała życzenia nadesłane od Pani Europoseł Krystyny Łybackiej. Po czym głos zabierali zaproszeni goście składając życzenia po przemówieniach Prezes wzniosła toast lampką szampana za pomyślny rok. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa, członkowie bawili się do północy.

Maria Pękala