Kronika

Spotkanie Noworoczne Koła Śrem

 W dniu 10 stycznia w restauracji ” Relax ” w Śremie odbyło się Spotkanie Noworoczne z lampką szampana połączone z zabawą karnawałową członków Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu Koło Śrem. Gośćmi spotkania byli : Starosta Śremski Zenon Jahns, Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, V-ce Prezes ZG WZINR Jerzy Skrobiszewski wraz z osobą towarzyszącą, Prezes VIFON Konrad Kołbik, Kierownik PCPR Urszula Hańczyk, Kierownik OPS Maria Świdurska. Zebranych powitała Prezes Koła Maria Pękala, w imieniu uczestników powitała gości, po czym poprosiła o uczczenie chwilą ciszy tych których z nami nie ma, odeszli na wieczny spoczynek. Spotykamy się pierwszy raz w tym roku powiedziała Prezes złożyła zebranym życzenia na rok 2019 i wzniosła toast za pomyślny Nowy Rok. Po toaście Prezes odczytała Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w roku 2018 oraz Plan Pracy na rok bieżący. Po wystąpieniu Prezes głos zabierali goście, składając zebranym życzenia na Nowy Rok. Po części oficjalnej podano obiad, po obiedzie rozpoczęła się zabawa . Bawiliśmy się prawie do północy.

Maria Pękala