Kronika

Spotkanie Noworoczne Koła Owińska

Spotkanie Noworoczne Koła Owińska

W sobotę 19 stycznia 2019 roku Członkowie Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu Koło w Owińskach zorganizowało Spotkanie Noworoczne. Tak jak w ubiegłym roku gościny użyczył Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ w Czerwonaku. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście:

Zastępca Wójta Gminy Czerwonak – Pani Joanna Kowalczyk-Chudy

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak – Wojciech Skrzekut

Reprezentujące GOPS – Pani Anna Szafrańska, Izabela Frelich

Gazeta Gminna Wiesz Więcej – Pani Barbara Wicher

Pani Agnieszka Wolniewicz

Kierownik WTZ – Pani Małgorzata Wołosz

Wiceprezes WZINR – Pan Błażej Friedrich

Na wstępie naszego spotkania uczciliśmy minutą ciszy naszego nieodżałowanego kolegę Pawła Andzińskiego i tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.  Prezes Koła Ula Zaworska złożyła wszystkim życzenia noworoczne przypominając po krótce co udało się zorganizować w 2018 roku i przedstawiła plany na rok nadchodzący. Następnie głos zabierali zaproszeni goście, składając życzenia wszelkiej pomyślności i deklarację współpracy. Po przemówieniach, Prezes naszego Koła wzniosła toast lampką szampana za pomyślny rok. Po części oficjalnej nadszedł czas na poczęstunek, wspólne rozmowy. Czego tam nie było! Zupa węgierska – przygotowana przez zaprzyjaźnioną restaurację „BERGAMOTKA” w Czerwonaku, patery z mięsem w galarecie – wyczarowane pod opieką Pani Lucyny przez uczestników naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej, różne sałatki przyniesione przez członków Stowarzyszenia, chleb upieczony osobiście przez Pana Pawła Migdałka- członka zarządu naszego Koła, oraz wiele innych pyszności. Odśpiewano 100 lat Panu Henrykowi Wojciechowskiemu, który tego dnia obchodził swoje imieniny – o czym przypomniała nam w sposób bardzo dowcipny Ania Krzyżanek – członkini naszego Stowarzyszenia i Warsztatów. Następnie była kawa i  ciasta upieczone  przez członków naszej Wspólnoty. Wręczono także  drobne upominki naszym podopiecznym, co dało wiele radości i zadowolenia. Wyróżnieni zostali także niektórzy rodzice za zaangażowanie w organizację przedsięwzięć realizowanych w trakcie minionego roku. Należy zwrócić uwagę na wielką konsolidację i chęć pomocy  w środowisku osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższym otoczeniu (rodzice, opiekunowie, terapeuci). Było to widać podczas naszej imprezy, gdzie całą obsługę (przygotowanie poczęstunków, przygotowanie sali, roznoszenie jedzenia, mycie naczyń itp. ) wykonaliśmy we własnym zakresie bez pomocy z zewnątrz. Było widać jaka wyjątkowa więź  wytworzyła się  między uczestnikami naszego Stowarzyszenia. Radość i serdeczne przytulanie się do każdego. Czas wszystkim umilały występy – jak zwykle – Anity Krzymieniewskiej i Jarka Trepto. Rodzinna atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu spowodowała, że trudno było się rozstać ale w końcu są plany na dalsze, wspólne działanie w 2019 roku. Wszyscy bawili się fantastycznie! 

 Mirosław Trepto