Kronika

Rajd samochodowy – Na tropie kościołów drewnianych

17 czerwca 2017  po raz kolejny Wielkopolski Związek Narządu Ruchu z pomocą finansową Powiatu Poznańskiego zorganizował rajd samochodowy dla osób niepełnosprawnych oraz osób im towarzyszących tj. rodzina, opiekunowie. Celem rajdu była rekreacja i rehabilitacja oraz  umiejętność wspólnej rywalizacji. W rajdzie uczestniczyło 21 załóg  samochodowych składających się  z kierowcy i pilota oraz osób towarzyszących. Były to  osoby niepełnosprawne ze stopniem umiarkowanym a także  osoby poruszające się na wózkach. Rajd prowadził tropem kościołów drewnianych. Rozpoczęcie rajdu odbyło się w Owińskach  na placu manewrowym dzięki dobrej woli Prezesa Centrum Ogrodniczego Prima Flora tzw. jazda na czas sprawnościowa. Po otrzymaniu przez każdą załogę odpowiednich materiałów potrzebnych do przejazdu rajdu, uczestnicy ruszyli w trasą kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Zakończenie trasy rajdu prowadziło do Wągrowca pięknego ośrodka Rehabilitacyjnego-Wypoczynkowego Wielspin. Sama trasa rajdu była bardzo ciekawa i dała możliwość uczestnikom  z zapoznaniem się pięknej architektury drewnianych kościołów ,które dla większości były nieznane. Po kilku godzinach zmagań rajdowych i dotarciu do ośrodka w godzinach wieczornych nastąpiło uroczyste podsumowanie rajdu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród z rąk Mirosławy Rynowieckiej – Komandora Rajdu. Cała ta uroczysta oprawa wręczania pięknych pucharów dla zwycięskich załóg odbyła się  w sali błękitnej przy uroczystej kolacji. Wszyscy uczestnicy rajdu byli zwyciężcami  pokonując swoje słabości jakie posiada każdy z nas, traktując rajd jako świetną zabawę  i wspaniałą wspólną integracją  z uczestnikami. Pozostali uczestnicy rajdu zostali również uhonorowani upominkami. Po części oficjalnej przy pięknej muzyce  bawili się wymieniając doświadczenia i analizując trasę rajdu do późnych godzin wieczornych. Po porannym śniadaniu uczestnicy rajdu opuszczali z wielkim żalem ośrodek i uczestników z którymi spędzili wspólnie ten czas  z myślą o następnym tak dobrze zorganizowanym i ciekawym rajdzie. Dziękujemy serdecznie organizatorom rajdu z tak wspaniałą imprezę.

Zadanie było współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Grażyna Białecka