Kronika

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego

6 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. W głównej mierze poświęcone ono było przyznaniu Pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Owińskach premii uznaniowych. Ze względu na brak siedziby spotkanie odbyło się w prywatnym mieszkaniu Skarbnika Zarządu u Danusi Rasz.

30 stycznia 2021 odbyło się kolejne posiedzenie poświęcone sprawom organizacyjnym (obieg dokumentów), przygotowaniu się do rocznych sprawozdań za rok 2020, a także remontowi budynku w Owińskach. Ze względu na brak siedziby spotkanie odbyło się w prywatnym mieszkaniu Członkini Prezydium Kazi Bugaj.