Kronika

Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego WZINR – Wigilia 2014

Na 6 grudnia przewidziano pierwsze spotkanie nowo wybranego Zarządu Głównego Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. A że był to już okres przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia postanowiono posiedzenie Zarządu poszerzyć o zaproszenie delegatów Kół i połączyć to w spotkanie wigilijne.

Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Warsztatu terapii Zajęciowej w Owińskach prowadzonego przez Związek. Dla części z zaproszonych gości była to pierwsza okazja do zwiedzenia pracowni, zapoznania się z zasadami działania Warsztatu oraz poznania zasady pracy z niepełnosprawnymi podopiecznymi. Ale zanim Pani Kierownik Warsztatu Pani Małgorzata Wołosz przystąpiła do oprowadzania po Warsztacie wszyscy zgodnie usiedli przy wigilijnym stole. Podsumowano mijający rok podkreślając zrealizowane zadania: „Wiosnę w sercach II”, „Lider pilnie poszukiwany”, „Niepełnosprawny na drogach powiatu”, „Świat Bajek”, „Full wypas!” czy też „Niepełnosprawny na rynku pracy”. Podkreślono, że Związek przestał już zajmować się tylko organizacją czasu wolnego osób niepełnosprawnych ale zaczął ich również szkolić i pomagać w odnalezieniu się na rynku pracy. Przedstawiono również plany na nadchodzący, Nowy  rok 2015. Stwierdzono, że należy podjąć kroki zmierzające do usamodzielnienia i uniezależnienia się od środków publicznych, prowadzić dalszą działalność szkoleniową, jeszcze lepiej reprezentować środowisko osób niepełnosprawnych oraz ich potrzeby jak i  również osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w tym bezrobotnych. Później Prezesi Kół przedstawili swoje plany na nadchodzący rok. Również w Kołach Związku nie zabraknie atrakcyjnej oferty dla osób niepełnosprawnych – pikników, spotkań, szkoleń. Po tej części oficjalnej przystąpiono do składania sobie życzeń świątecznych i noworocznych a następnie próbowano wigilijnych potraw. W swobodnych rozmowach dzielono się nadziejami jakie zawsze przynosi nadchodzący Nowy Rok. Aby nie był gorszy, aby udało się zrealizować marzenia zarówno te osobiste jak i całkiem prywatne. Nie mogło zabraknąć również Gwiazdora – każdy uczestnik spotkania otrzymał słodki upominek oraz kalendarz Związku na kolejny rok.