Kronika

Koło Śrem w Uniejowie

CZŁONKOWIE WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU  INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU KOŁO ŚREM DNIA 26. LISTOPADA KORZYSTALI Z MASAŻY I KĄPIELI NA TERMACH SOLANKOWYCH W UNIEJOWIE. JEST TO NAJLEPSZA REHABILITACJA DLA NAS. TERMY TO NASZ ŻYWIOŁ. TRANSPORT BYŁ CZĘŚCIOWO DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON.

Maria Pękala