Kronika

25 lat minęło

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu obchodził swój srebrny   jubileusz. Ta prężnie działająca w Poznaniu i naszym regionie organizacja pozarządowa powstała w grudniu 1983 roku. Jednym z jej założycieli i pierwszym prezesem był nieżyjący już Edward Niemczyk.

           Dzisiaj Związkowi szefuje Mirosława Rynowiecka. Ona też była gospodynią rocznicowego spotkania w klubie Angelo 13 grudnia 2008 roku. Całość prowadził Ireneusz Lesicki. W obchodach tej jakże zacnej rocznicy, obok członków WZINR i jego działaczy, uczestniczyli również: poseł Jan Filip Libicki, przedstawiciele władz miasta, powiatu i województwa z dyrektorem MOPR Włodzimierzem Kałkiem i dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Lidią Wrocińską-Sławską, zaproszeni goście z innych organizacji pozarządowych i ci, którym bliska jest działalność WZINR. Koła związku w Gnieźnie, Śremie, Środzie, Wrześni i Owińskach zaprezentowali ich prezesi.

           Koło Związku w Owińskach w sierpniu 2004 roku utworzyło Warsztaty Terapii Zajęciowej „Pawełek”. Dziewczyny z „Pawełka” swoim artystycznym występem uświetniły spotkanie. W części artystycznej wystąpił też Chór Kameralny  Towarzystwa im. H. Wieniawskiego i Beata Adamska. Kolędy przez nią śpiewane wprowadziły wszystkich w atmosferę zbliżających się świąt.

           Jak to zwykle u niepełnosprawnych WZINR bywa, spotkanie zakończyło się wspólną zabawa i tańcami. Wszyscy życzyliśmy pani prezes następnych 25 lat i złotego jubileuszu. Ten srebrny i grudniowa uroczystość potwierdziły, jak ważne są działania WZINR, które określa statut organizacji.

           Dla mnie najważniejszym jego punktem jest ten, który mówi o kształtowaniu partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i inwalidów. Jak jest to niezwykle istotne i ważne, doskonale wie WZINR, od 2005 roku nasz wydawca.

           Z dumą wiec braliśmy udział w tym jakże pięknym jubileuszu. Wspólnie z naszymi czytelnikami życzymy stu i więcej lat takiej działalności.                                     

                                                  EWELINA WĘGLEWSKA

zdjęcia Marcin Bajerowicz