Kronika

Podsumowanie tygodnia 18 – 24 maja 2020

Dnia 23 maja 2020 roku odbyło się posiedzenia Zarządu Głównego Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. Rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci naszej Koleżanki, długoletniego Prezesa Związku Mirki Rynowieckiej. Frekwencja wyniosła 100 % za co wszystkim przybyłym dziękujemy, W obradach uczestniczyły Koleżanki Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Halina Skrynikow oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Konieczna. Ze względu na wagę tematów i konieczność podjęcia ważnych dla Związku i Warsztatu Terapii Zajęciowej Uchwał obrady trwały ponad 5 godzin. Przy zapewnieniu wszelkich dostępnych środków bezpieczeństwa (mierzenie temperatury, ankiety zdrowotne, maseczki, dezynfekcja, korzystanie z naczyń jednorazowych) podjęto następujące Uchwały:
- do Zarządu Głównego powołano Koleżankę Kazimierę Bugaj
- na Prezesa Zarządu Głównego wybrano Kolegę Błażeja Friedricha
- na wniosek Prezesa do Prezydium ZG włączono Koleżankę Kazimierę Bugaj
- zmieniono adres siedziby Związku
- przyjęto Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Owińskach.
Wszystkie Uchwały podjęto jednogłośnie.
Teraz pora na zgłoszenie zmian do KRS.
Ponadto określono termin powrotu Uczestników WTZ do zajęć na 1 czerwca 2020 roku oraz rekomendacje dla środków bezpieczeństwa, jakie powinny być zachowane przy wznowieniu zajęć.
Nowy Prezes przedstawił swój program na najbliższe miesiące i zaprosił do współpracy w bieżącej pracy Związku.
Nowo wybranym gratulujemy!
No i do roboty !