Komunikaty

Rehabilitacja ruchowa chorego

                                                                                        

Zadanie finansowane ze środków Gminy Czerwonak

W okresie 01.09-31.12.2019, Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu z  siedzibą w Poznaniu,

 ul. Cmentarna 22, rozpoczyna realizację zadania w zakresie

Rehabilitacji ruchowej chorego.

Projekt umożliwia skorzystanie z usług fizjoterapeutycznych mieszkańcom Gminy Czerwonak. Rehabilitacja ruchowa chorego odbywać się będzie w domu chorego leżącego (unieruchomionego). W czasie wizyty fizjoterapeuta będzie mógł świadczyć usługi z zakresu:

- rehabilitacji neurologicznej

- rehabilitacji ortopedycznej

- terapii manualnej

- masażu leczniczego.

Głównym celem rehabilitacji jest poprawa ruchu funkcjonalnego. Projekt skierowany jest między innymi do:

- osób po udarach krwotocznych i niedokrwiennych

- osób po urazach mózgowo – czaszkowych

- osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)

- osób z zaburzeniami funkcji ruchu o podłożu ortopedycznym

- osób z zespołami bólowymi kręgosłupa, kończyn górnych, kończyn dolnych, obrzękami, niestabilnością stawów.

Zrealizowanych zostanie 280 wizyt domowych dla dwudziestu ośmiu pacjentów.

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie:

- skali Barthela

- rodzaju schorzenia

- stopnia niepełnosprawności

- wieku

- kolejności zgłoszeń

Pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w projekcie w latach ubiegłych.

Wymagane skierowanie od lekarza.

Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r., wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 504 310 701 – Małgorzata Wołosz.