Komunikaty

Imieniny Ulicy Świętego Marcina

14:00  -  19:00   WOLONTARIAT Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu

  1. Zajęcia z chustą,
  2. Szkolenie z zakresu pomocy ON
  3. Prezentacja multimedialna dorobku wolontariatu.
  4. Robienie kwiatów.
  5. Malowanie twarzy.
  6. Konkursy.

15:00  -  15:30   Występ muzyczny  Anny  Spławskiej

15:30  -  16:00   Konkurs o działalności WZINR

16:00  -  16:30  Występ muzyczny Jarosława Trepto (WTZ)

16:00  -  19:00  POKAZY PRAC CZŁONKÓW WZINR

18:30  -  19:00   Licytacja prac wykonanych w ciągu dnia.