Filantrop

Pomysł miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów” zrodził się w 1994 roku w Dębnie nad Wartą koło Jarocina podczas tworzenia w tej miejscowości domu dla bezdomnych, który istnieje tam do dzisiaj jako Dom Pomocy Społecznej. W tym też roku, w maju, ukazał się pierwszy numer „Filantropa”.

Głównym założeniem czasopisma, przyjętym na początku i konsekwentnie rozwijanym do dziś, było i jest oddawanie w nim głosu osobom niepełnosprawnym. Stąd podtytuł „Filantropa”: „Pismo Ruchu Twórczego Osób Niepełnosprawnych”. Redakcja chce w ten sposób budować podmiotowy status tej grupy społecznej i całego środowiska. W ciągu wielu już lat wydawania w naszym miesięczniku wypowiadały się setki osób ciężko dotkniętych przez los.

Warto podkreślić, że w latach 2006 – 2009 wydawania miesięcznika „Filantrop” podjął się Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu. Zarówno prezes WZINR Mirosława Rynowiecka jak i członkowie kół w Gnieźnie, Śremie, Środzie Wlkp, Wrześni, Owińskach i Poznaniu zawsze służyli „Filantropowi” bezinteresowną pomocą, otwartym sercem oraz gotowością do podejmowania wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Od 2009 roku czasopismo wydaje powołana w 2007 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”, zaś Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu oraz Fundacja Królowej Polski im. św. Jadwigi sprawują nad nim patronat.

Wydawaniu miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów” od początku towarzyszyła działalność charytatywna, obecnie rozwijana przez Fundację „Filantrop” – zgodnie z treścią tej nazwy, pochodzącej od greckich słów „phileo” – „kocham” i „anthropos” – „człowiek”. Od lat stale zamieszczane są w czasopiśmie apele o wsparcie dla osób i rodzin w najtrudniejszych sytuacjach. Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w te działania pomocowe, redakcja zaprasza na stronę www.filantrop.org.pl  pod zakładką „Pomagamy”.

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu systematycznie publikuje na łamach „Filantropa” relacje z wydarzeń, spotkań i działań na rzecz ludzi z dysfunkcjami narządu ruchu. Dzięki takim publikacjom osoby niepełnosprawne i całe środowisko mogą przekonać się, że warto przełamywać bariery społeczne i otwierać się na drugiego człowieka.

Nie bez znaczenia jest również idea Klubu Integracyjnego „Filantrop”, który także powstał dzięki wsparciu i życzliwości Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. Mieści się on na ulicy Kraszewskiego 8 w Poznaniu. Wielokrotnie odbywały się w nim spotkania literackie animujące twórcze życie osób z ograniczeniami sprawności (relacje z tych spotkań są dostępne w zakładce „Filantrop”). 

Poniżej można pobrać bieżące i archiwalne numery miesięcznika „Filantrop” w wersji elektronicznej. Wystarczy kliknąć w zdjęcie okładki.

Rok 2018

Filantrop styczeń 2018 okładka Filantrop luty okładka  Filantrop marzec 2018 okładka Filantrop kwiecień 2018
Nr (278) 1 – styczeń  Nr (279) 2 – luty  Nr (280) 3 – marzec  Nr (281) 4 – kwiecień
Filantrop okładka Filantrop czerwiec Untitled
   Nr (282) 5 – maj  Nr (283) 6 – czerwiec  Nr (284) 7 – lipiec Nr (285) 8 – sierpień
     
Nr (286) 9 – wrzesień      
       

Rok 2017

filantrop-styczen-2017 Filantrop luty Untitled Filantrop
 Nr (266) 1- styczeń Nr (267) 2 – luty  Nr (268) 3 – marzec  Nr (269) 4 – kwiecień
       
 Filantrop maj  Filantrop czerwiec okładka Untitled  Untitled
    Nr (270) 5 – maj  Nr (271) 6 – czerwiec  (Nr 272) 7 – lipiec  Nr (273) 8 – sierpień
Untitled Untitled Filantrop okładka Filantrop grudzień
Nr (274) 9 -wrzesień  Nr (275) 10 – październik  Nr (276) – listopad  Nr (277) – grudzień

Rok 2016

Filantrop okładka Filantrop okładka Filantrop okładka Filantrop okładka
Nr (254) 1 – styczeń Nr (255) 2 – luty Nr (256) 3 – marzec Nr (257) 4 – kwiecień
okładka      

Nr (258) 5 – maj

Filantrop okładka

Nr (259) 6 – czerwiec

Filantrop okładka

Nr (260) 7 – lipiec

Filantrop okładka

Nr (261) 8 – sierpień

Filantrop okładka

Nr (262) 9-wrzesień

Filantrop

Nr (263) 10 – październik

filantrop

Nr (264) – listopad

filantrop

Nr (265) – grudzień

ROK 2015

Filantrop styczeń okładka Filantrop-luty-okładka Okładka marzec Filantrop okładka            
Nr (242) 1 – styczeń Nr (243) 2 – luty Nr (244) 3 – marzec Nr (245) 4 – kwiecień            
                   
                   
Filantrop okładka Filantrop okładka Untitled
Nr (246) 5 – maj Nr (247) 6 – czerwiec Nr (248) 7 – lipiec Nr (249) 8 – sierpień
       
Filantrop okładka Filantrop okładka Filantrop listopad okładka Untitled
Nr (250) 9 – wrzesień Nr (251) 10 – październik Nr (252) 11 – listopad Nr (253) 12 – grudzień

ROK 2014

Nr (230) 1 – styczeń Nr (231) 2 – luty Nr (232) 3 – marzec Nr (233) 4 – kwiecień
Nr (234) 5 – maj Nr (235) 6 – czerwiec Nr (236) 7 – lipiec Nr (237) 8 – sierpień

 

Filantrop okładka

Nr (238) 9 – wrzesień

Nr (239) 10 -październik Nr (240) 11 – listopad Nr (241) 12 – grudzień